Bedrijven hebben moeite met Social Media

Volgens een studie die Weber Shandwick uitvoerde in samenwerking met Forbes Insights, maken veel merken wel gebruik van digitale technologieën, maar hebben ze nog een lange weg af te leggen om een kenmerkende ‘sociale’ identiteit te ontwikkelen.

Aanwezigheid op social media kanalen belangrijke factor in reputation building

Voor het onderzoek werden bijna 2.000 senior executives in vijftig landen van ‘s werelds grootste bedrijven ondervraagd. De conclusies van dit onderzoek werden samengebracht in “Socialising Your Brand: A Brand’s Guide to Sociability”. Het rapport biedt inzicht in de ervaringen van marketing- en communicatiedirecteurs die steeds vaker een impact ondervinden van sociale media op hun bedrijf en merk. De aanwezigheid en activiteit van een merk via sociale media – de ‘sociability’ van een is tegenwoordig een onontbeerlijke factor om een sterke reputatie op te bouwen.

Bedrijfsleiders vinden vandaag dat de reputatie van hun merk voor 52% hierdoor bepaald wordt en dit zal in de komende drie jaar toenemen tot 63%. Ter vergelijking: bedrijfsleiders in de Benelux geloven dat de reputatie van hun merk iets minder afhangt van de activiteit en aanwezigheid op sociale media (53% nu en 56% binnen drie jaar). Een meerderheid van de ondervraagde managers (87%) geeft aan dat zij een sociale media strategie voor hun merk hebben, maar 84% van deze zelfde groep managers vindt dat hun inspanningen onvoldoende zijn.


Hoe wordt een merk een topmerk?

Het onderzoek toonde aan dat topmerken een dialoog aangaan met hun doelpubliek en specifieke content creëren die verder gaat dan enkel het verspreiden van nieuws of het organiseren van evenementen. Topmerken bouwen communities die een hechte band hebben met het merk. Merken en organisaties moeten oprecht interesse tonen en vooral goed luisteren naar wat hun ‘fans’ zeggen. Bovendien maken sociale media bij topmerken meer integraal deel uit van de ganse bedrijfsorganisatie, waardoor de ‘sociale’ identiteit ervan nog sterker tot uiting komt.


Sociale media integreren in alle departementen van de organisatiestructuur

Er is een opmerkelijk onderscheid tussen enerzijds de theoretische en anderzijds de praktische wijze om merken ‘socialer’ te maken. Brand managers maken vaak gretig gebruik van nieuwe technologieën en applicaties maar verliezen daarbij soms hun zakelijke doelstellingen uit het oog – een ‘sociaal’ programma moet altijd waarde creëren voor de fans van het merk. Om een echt sociaal merk te creëren dienen bedrijfsleiders de interne structuur van hun bedrijf aan te passen en sociale media te integreren in alle departementen binnen de organisatiestructuur. Enkel zo kan een hechtere band gecreëerd worden tussen het merk en het doelpubliek.


Een merk socialer maken: risico’s vs voordelen

Marketing- en communicatiedirecteurs van wereldwijde ondernemingen vinden dat de voordelen van sociale media dubbel opwegen tegen de risico’s. Zij zien vooral voordelen op vlak van klantengetrouwheid, merkherkenning, nieuwe klanten identificeren en verbeterde service aan klanten. Volgens Leslie Gaines-Ross (Chief Reputation Strategist, Weber Shandwick) executives moeten inzien dat in contact treden met hun doelgroepen, deelnemen en starten van dialogen alsook het stimuleren van feedback nu meer dan ooit van belang is, omdat het de merkreputatie beïnvloedt.

bron:Dutch Cowboys

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.