Hoe moet ik met Social media beginnen

“Wat heb ik nou aan Twitter?” “Geen idee wat ik op een weblog moet schrijven” “Kost veel te veel tijd! Wat levert het op?” Herkenbare vragen van personen en organisaties die willen beginnen met SMM (Social Media Marketing). Een mix van mogelijkheden, platforms, doelgroepen, regels en etiquette maakt het Social Media landschap voor velen nogal bergachtig en een uitdaging om te beklikken. Hoe ga je met deze vragen om als je SMM voor jezelf of je klanten in wil zetten?

In deze post een helder stappenplan om:
• Duidelijk te krijgen wat je wilt;
• Duidelijk te krijgen wat je doelgroep wil;
• Welke SMM middelen je daarbij in moet zetten;
• Hoe je dit moet doen;
• Hoe je resultaat kunt meten.

1. Bepaal je doelstelling
Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms kan het ook zijn dat SMM exclusief wordt ingezet. Dit kan verschilende oorzaken hebben: budget, imago, experiment of aard van campagne. Hoe dan ook, in alle gevallen zal je een doelstelling moeten formuleren, of die nu vastligt in het marketingplan of in je SMM-plan.

2. Waarom Social Media?
Na vaststelling van je ‘overall’ doelstelling rijst de vraag waarom je uberhaupt SMM in wilt zetten. Een veel gebruikt ‘excuus’ is “omdat iedereen ermee bezig is”. Is dit het geval, stop dan nu. Inzetten van SMM zonder duidelijke richting resulteert in ‘broddelwerk’ en kan meer schade berokkenen dan waarde leveren.
Uiteraard kan het het ‘meegaan met de tijd’ of ‘de concurrentie bijbenen’ een legitieme reden vormen, maar dan wel binnen het grotere geheel van de in 1. genoemde doelstelling.

3. Definieer je doelgroep
Ok, je hebt nu in grote lijnen uitgezet wat je wilt bereiken, maar bij wie wil je dit bereiken? Met andere woorden, wie is je doelgroep? Dit zul je helder voor ogen moeten hebben omdat je doelgroep later de keuze bepaalt voor kanaal, middel, ‘tone of voice’ en te verwachten respons. Om je doelgroep goed te kunnen selecteren moet je het geheel aan mogelijke ontvangers van de Social Media campagne opsplitsen, ’segmenteren’ in groepen met specifieke kenmerken.

In het geval van SMM zullen onderstaande kenmerken minimaal aanwezig moeten zijn:
• Actief online
• Actief binnen sociale netwerken en content sharing platforms

4 Onderzoek hoe je doelgroep Social Media gebruikt
Bestudeer je doelgroep aandachtig. Zoek ze online op en observeer het gedrag:
• In welke netwerken zit je doelgroep?
• Welke sleutelfiguren of ‘opinion leaders’ zijn er te identificeren?
• Zijn er al concurrenten van je actief met SMM? En zo ja, wat is hun propositie en activiteit(en)?

Zorg er daarnaast ook voor dat je een gevoel hebt bij wat er speelt en wat gangbaar is op Social Media gebied bij je doelgroep. Kijk op content sharing sites zoals YouTube, Flickr en slideshare, volg discussies, bekijk FaceBook fanpagina’s en Hyves rondom jouw aandachtsgebied. Kijk wat de door jou geïdentificeerde sleutelfiguren op Twitter publiceren en wie hen volgen. Volg deze personen in dit stadium nog NIET! Gebruik als hulpmiddel onderstaande ‘Social Technographics Ladder’ van Forrester Research:

5. Je imago
Wat weet je doelgroep van je? Hoe ziet je doelgroep je? Dit is goed om te weten omdat je je me deze informatie een beetje voor kan bereiden op de reacties die je kan krijgen, maar ook rekening kan houden met het niveau van voorkennis dat je doelgroep heeft over jou, je organisatie en/of je product of dienst.
• Niets
• Heeft van je gehoord, nooit actie ondernomen
• Heeft al eens actie ondernomen
• Veel actie, enthousiast
• Ambassadeurs

Bron: Marketingfacts

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.